רישוי בנייה

לא פעם כאשר מדובר בבנייה של בתים חדשים או שינוי ההגדרת השימוש בהם, נאלצים בעלי הנכס לבצע גם מנעד רחב של שינויים על מנת לקבל היתרי בניה ולכל היותר רישוי בנייה על מנת להמשיך בהליכי הבנייה והתכנון כמו שצריך. מקרים אלו נעים בין בנייה של בתים חדשים, הוספה של מרפסות ותוספות שונות של בנייה בבית ואפילו שינוי בשימוש הקרקע. על מנת להגיע אל ההסדר המיוחל אשר יכלול גם רישוי בנייה על מנת להשלים את הבנייה באופן חוקי ויעיל, נדרשים בעלי הנכסים לעמוד בשורה של הגדרות שונות מטעמה של הוועדה המקומית לבנייה ובחלק מהמקרים גם אלו מול וועדות מחוזיות.

מה זה אומר רישוי בנייה? על מנת לקבל רישוי בנייה חשוב לדעת כי יש לעמוד בכמה הגדרות בנייה כמו שציינו, כאשר כל אחת מהן דורשת במרבית המקרים עמידה בתנאים של משרדים שונים. לכן על מנת לקבל רישוי זה יש לבצע קודם כל עריכה של תוכנית בניין עיר, אשר תוכל להכיר ביחסי הבנייה המותרים באזור, בזכויות הבנייה הקיימות ובחלק מהמקרים באיסורים שונים על המבנה או על הקרקע. היתרים אלו יהיו רלוונטיים עבור מגוון בתים וקרקעות, כאשר גם ההסכמה של בעלי הדירות באזור או מבעלי הקרקעות נדרשת גם כן. עם זאת חשוב לדעת כי על מנת לבצע עריכה בתוכניות בניין עיר של המבנה או הקרקע, נדרשת התערבות מקצועית של אדריכל או מהנדס על מנת לבצע זאת בצורה מדויקת ונכונה בעת ההגשה לוועדה.

הגשה לוועדה

על מנת לקבל רישוי בנייה ישנו הצורך לא רק לעמוד במגוון של פרמטרים והגדרות שונות, אלא גם דרך בחינה מדוקדקת של וועדת התכנון והבנייה המקומיות, כאשר כל אחד מהוועדות שומרת לעצמה מספר פרמטרים שונים על מנת לשנות את אופי המבנה או הקרקע. פרמטרים אלו יכולים לכלול עבודות עתידיות באזור כמו התחדשות עירונית, התאמת הבנייה לאופי הבנייה באזור וכמובן גם בעיר. הוועדה המקומית יכולה להעניק אישור לשימוש חורג ובקבלת היתר בנייה, כאשר בחלק מהמקרים היא עלולה לדרוש זאת תוך כדי מספר רחב של תיקונים על מנת לעמוד בתנאים אשר נקבעו מראש.