מדוע לבחור בישראל?

שאלה מעניינת, מדוע צריכים לבחור לחיות בישראל כל יום מחדש, או במילים אחרות מה הוא המיוחד בישראל, בשונה מהרבה מדינות אחרות שגורם לאדם שחי פה לשאול כל כך הרבה פעמים בחייו למה אני נשאר לחיות בישראל ואני לא מתכוון על שאלות שנובעות מהטעמים הרגילים כמו פרנסה, משפחה, ואו חיבה לתור את העולם.  שאלה כזו אינה עולה בדעתו של צרפתי, אנגלי, ואפילו אמריקאי שמשפחתו כמו הרבה משפחות בארץ היגרה לאמריקה לא לפני שנים רבות.

שאלת השייכות ואו אי השייכות של עם ישראל לארץ ישראל, אפילו לא קשורה למצב הביטחוני השורר בארץ, כבר ראינו שהיו מקרים שהמצב הביטחוני בארץ היה גרוע וההגירה מכאן לא גדלה ואילו במצבי שקט יחסי בשנים מסוימות ההגירה גדלה. אז מהו אותו גורם המשפיע על האנשים החיים כאן ומכונים עם ישראל להיות בהרגשה חצויה לגבי הקשר שלהם לארץ ישראל ולהיות בעצם במצב שהם בוחרים כל יום מחדש לשאר כאן ולא ללכת למקומות אחרים.

חוכמת הקבלה מלמדת אותנו שעם ישראל שונה במהותו מיתר העמים, בינינו אפילו בלי חוכמת הקבלה אנחנו מרגישים כך ישראלי באשר הוא בכל מקום בעולם מרגיש את השוני שבו מול האנשים האחרים גם מבלי לדעת את הסיבה לכך או מוצאים כל מיני סיבות כמו שירות בצבא, האופי הישראלי ועוד.

כאמור מיכאל לייטמן מלמד אותנו שעם ישראל החל להתקיים כעם מאוסף של אנשים מקרב שבעים אומות העולם שחיו בבל בתקופת אברהם, אותם אנשים נענו לקריאה של אברהם והבינו שכל אותם אלילים שעבדו אותם עד כה אינם הכוחות האמיתיים שבראו ומנהלים את המציאות, אלה יש כוח אחד שאברהם גילה וקרא לו אלוהים ואו בורא שהוא האחראי הבלעדי לכל הבריאה.

קבלת האמונה הזו לאותם אנשים הגיעה עם אחריות לא פשוטה, כך מסבירה חכמת הקבלה, אחריות להיות הגשר המקשר בין הבורא לכל יתר הנבראים, כלומר עם ישראל קיבל על עצמו התחייבות להיות האמצעי להעביר את דבר קיומו של הבורא לכל אומות העולם וכן להסביר וללמד אותם מה הכוח העליון דורש מהם.

מדינת ישראל ניתנה לעם ישראל כאמצעי לשמש אותו לצורך התפקיד הנ"ל, יתרה מזו הוא צריך לקיים בה דוגמה למערכת חיים נכונה לפי צווי הבורא, לכן כל עוד עם ישראל לא ממלא את תפקידו אינו מרגיש את הקשר הישיר לארץ ישראל ולכן החיים כאן הינם בגדר של בחירה מדי יום ביומו.