אנטישמיות מדוע?

העם היהודי הינו  תופעת טבע בלתי ניתנת להסבר במובן הפשוט של המילה. לא ברור כיצד עם קטן, באופן מוחלט, הייתה לו השפעה כזו מכריעה על כל כך הרבה תחומים בעולם. החל ממדענים בכל התחומים שזכו בפרסים רבים כולל פרסי נובל. אנשי רוח וספרות מובילים בתחומם, ואפילו שרים ויועצים במגוון רחב של תחומים בהרבה מדינות. כמובן, יהודים נחשבו תמיד למובילים בתחומי עסקים ורבים מהם נמצאים ברשימת עשירי העולם ללא שום יחס לכמות היהודים בעולם. כל ההצלחות של אנשי המפתח בעם היהודי בכל מדינות העולם לא מנעו את התופעה של רצון בלתי מוסבר של תושבי אותם מדינות לנסות להצר את צעדיהם במקרה הטוב ועד לרצון להשמיד לחלוטין את העם היהודי כמעשה גרמניה. התופעה הזו, הנקראת אנטישמיות, נולדה יחד עם הולדת העם היהודי ומאז ועד היום שררה וקיימת.

לא היה ואין עם, כמו העם היהודי, שזכה במרכאות כפולות ומכופלות לכזאת תופעה של שינאה ופגיעה פיזית לאורך כל ההיסטוריה שלו. לא משנה מה נעשה מצד היהודים כדי למנוע את התופעות האנטישמיות, אפילו להגיע להמרת דת והתבוללות, תמיד נמצאו האנשים שרדפו את היהודים.

אין סוף מאמרים וספרים נכתבו כדי לנסות ולהסביר את תופעת האנטישמיות, כאשר הסיבה המובילה בקרב המאמינים היא שהגויים מקנאים בהצלחות של היהודים ומשתמשים בתירוץ הדתי של האנטישמיות כדי לפגוע בהצלחה שלהם ובהם באופן ישיר. חוכמת הקבלה מסבירה את תופעת האנטישמיות כחלק מתהליך שעובר העולם כדי להגיע בסופו של דבר למטרת הבריאה. העולם, על פי חכמת הקבלה, צריך להגשים תהליך בו יגיע ממצב הפירוד שמתקיים בגלל אגו האדם למצב חיבור המתקיים על ידי תכונת ההשפעה. העם היהודי נבחר על ידי הבורא, כך מסבירה לנו קבלה לעם, להיות המתאם בינו לבין העולם, העם היהודי צריך להגיע תחילה לחיבור בתוכו ואז הוא יוכל לשמש בתפקידו כלפי העולם. העולם באופן בלתי מודע מרגיש שלעם היהודי יש תפקיד למלא והוא אינו ממלא אותו ולכן הדרך של העולם לכפות על העם היהודי לממש את תפקידו היא האנטישמיות.